Privacy Policy Hes Horren

Bij Hes Horren hechten we veel waarde aan uw privacy. We verzamelen en verwerken alleen de gegevens die essentieel zijn voor het optimaliseren van onze dienstverlening. Uw informatie wordt zorgvuldig behandeld en wordt nooit zonder uw toestemming voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de Hes Horren webiste en de daarmee verbonden diensten. De geldigheidsdatum van deze voorwaarden is 03/01/2024. Bij het uitbrengen van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van eerdere versies. Hierin leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we ze eventueel delen en hoe we ze beschermen. We informeren u ook over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze privacycontactpersoon. De contactgegevens vindt u aan het einde van deze verklaring.

Gegevensverwerking

Lees hieronder hoe we uw gegevens verwerken, waar ze worden opgeslagen, welke beveiligingsmaatregelen we treffen en wie toegang heeft tot deze gegevens.

Webwinkelplatform

Shopify

Hes Horren maakt gebruik van de webwinkelsoftware van Shopify. Als u gegevens verstrekt voor onze diensten, delen we deze met Shopify. Deze samenwerking stelt Shopify in staat om technische ondersteuning te bieden, maar ze zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Op basis van onze overeenkomst met Shopify moeten zij adequate beveiligingsmaatregelen treffen, waaronder SSL-encryptie en een strikt wachtwoordbeleid. Bovendien is Shopify gecertificeerd voor het verwerken van creditcardgegevens. Ter verbetering van hun diensten kan Shopify gegevens intern delen, maar altijd in overeenstemming met geldende privacywetgeving. Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt in de Verenigde Staten onder het EU/US Privacy Shield.

Webhosting

Vimexx

We maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten die worden aangeboden door Vimexx. Vimexx handelt als verwerker van persoonsgegevens namens ons en gebruikt deze gegevens niet voor eigen gewin. Hoewel Vimexx metagegevens kan verzamelen over het gebruik van de diensten, betreft dit geen persoonlijk identificeerbare informatie. Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft Vimexx zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen tegen verlies en onbevoegde toegang. Op basis van onze overeenkomst is Vimexx bovendien verplicht tot strikte geheimhouding.

E-mail en mailinglijsten

Shopify

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verstuurd via onze webwinkelsoftware, ‘Shopify’. Uw naam en e-mailadres worden door Shopify niet ingezet voor hun eigen doeleinden. In elke automatisch verzonden e-mail vanuit onze website vindt u een ‘unsubscribe’-link onderaan. Als u hierop klikt, stopt u de ontvangst van onze nieuwsbrief. Shopify zorgt voor een veilige opslag van uw persoonlijke gegevens. Met behulp van cookies en andere internettools kan Shopify analyseren of e-mails worden geopend en gelezen. Voor de verbetering van hun diensten en gerelateerde doeleinden kan Shopify besluiten uw gegevens te delen met derden.

Vimexx

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer vertrouwen we op de diensten van Vimexx. Om uw en onze gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies of corruptie, heeft Vimexx passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen. We willen benadrukken dat Vimexx geen toegang heeft tot ons e-mailaccount, en we behandelen al ons e-mailverkeer met de nodige vertrouwelijkheid.

Betalingssystemen

Klarna

Voor het verwerken van betalingen in onze webshop maken we gebruik van Klarna’s platform. Klarna verzamelt en verwerkt gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en betaalinformatie, zoals bankrekening- of creditcardnummers. Ze hebben adequaat technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Klarna kan uw gegevens gebruiken om hun diensten te optimaliseren en kan daarbij geanonimiseerde data delen met externe partijen.

In situaties waar een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) wordt aangevraagd, deelt Klarna persoonsgegevens en financiële informatie met kredietbeoordelaars. Dezelfde beveiligingsnormen die gelden voor Klarna, zijn ook van toepassing wanneer zij samenwerken met externe dienstverleners. Uw gegevens worden door Klarna niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Shopify Payments

Voor bepaalde betalingstransacties binnen onze webshop vertrouwen we op het platform van Shopify Payments. Hierbij worden gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en betaalgegevens verwerkt. Shopify Payments heeft robuuste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ze kunnen uw informatie gebruiken om hun service te verbeteren en mogen daarbij geanonimiseerde data delen met derden.

Bij een verzoek voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) deelt Shopify Payments relevante persoons- en financiële gegevens met kredietbeoordelaars. De beschermingsmaatregelen die hierboven zijn vermeld voor Shopify Payments zijn eveneens van toepassing wanneer zij samenwerken met derden. Uw gegevens blijven bij Shopify Payments bewaard binnen de wettelijke toegestane termijnen.

Verzend- en logistieke diensten

GLS

Bij het plaatsen van een bestelling zorgen wij ervoor dat uw pakket correct bij u wordt afgeleverd. Hiervoor schakelen wij GLS in voor de bezorging. Om deze service te kunnen bieden, delen wij uw naam, adres en woonplaatsinformatie met GLS. GLS gebruikt deze specifieke gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de leveringsdienst. Indien GLS gebruikmaakt van derde partijen voor bepaalde taken, kunnen zij uw gegevens ook aan deze partijen verstrekken.

Facturatie en administratie

E-boekhouden

Voor onze administratieve en boekhoudkundige taken vertrouwen wij op E-boekhouden. Wij verstrekken hen noodzakelijke details zoals uw naam, adres, woonplaats, en informatie gerelateerd aan uw bestelling.

Deze informatie is essentieel voor het opstellen van verkoopfacturen. E-boekhouden waarborgt de veilige verzending en opslag van uw persoonsgegevens. Bovendien is E-boekhouden contractueel gebonden aan geheimhouding en zal het uw informatie met de grootste vertrouwelijkheid behandelen, zonder deze voor andere doeleinden te gebruiken dan eerder genoemd.

Doel van gegevensverwerking

Algemene doeleinden van de verwerking We gebruiken uw gegevens enkel voor de doeleinden die rechtstreeks verband houden met de verstrekte opdracht. Er wordt geen gebruik gemaakt van uw gegevens voor directe marketing zonder uw expliciete toestemming. Uw gegevens worden niet zonder meer gedeeld met derden, behalve voor administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. Deze derden zijn contractueel gebonden aan geheimhouding.

Automatische gegevensverzameling Gegevens die automatisch via onze website worden verzameld, dienen ter verbetering van onze dienstverlening. Dergelijke gegevens, zoals IP-adressen en browsertype, zijn niet herleidbaar tot individuen.

Samenwerking bij wettelijke onderzoeken In bepaalde situaties kan het zijn dat we verplicht zijn uw gegevens te delen vanwege wettelijke vereisten. We zullen echter binnen de grenzen van de wet alles doen om uw privacy te beschermen.

Bewaartermijnen We bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent of volgens wettelijke verplichtingen. Na twee jaar van inactiviteit of het laatste contact verwijderen we uw gegevens, tenzij wettelijke vereisten dit tegenspreken.

Uw rechten

 • Inzagerecht: U kunt altijd verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • Rectificatierecht: Foutieve gegevens? Vraag om correctie.
 • Recht op beperking: Beperk de verwerking van uw gegevens wanneer nodig.
 • Recht op overdraagbaarheid: Vraag om uw gegevens over te dragen naar een andere partij.
 • Recht van bezwaar: Maak bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens, en we zullen dit respecteren.
 • Recht op menselijke tussenkomst: We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde processen die nadelig kunnen zijn voor u.

Mocht u vragen of zorgen hebben over hoe we uw persoonsgegevens behandelen, neem dan gerust contact op met onze privacyfunctionaris.

Cookies

Google Analytics

Op onze website worden cookies gebruikt door het Amerikaanse bedrijf Google via hun “Analytics”-service. Deze service stelt ons in staat om het gedrag van bezoekers op onze website te volgen en rapporten hierover te ontvangen.

Volgens geldende wet- en regelgeving kan deze dienstverlener mogelijk verplicht zijn om inzicht te geven in deze gegevens. We analyseren uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze data combineren met andere datasets om uw online activiteiten te volgen. Deze informatie wordt door Google gebruikt voor het tonen van relevante advertenties (Adwords) en andere diensten en producten van Google.

Cookies van Externe Partijen

Als externe softwareoplossingen cookies gebruiken, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Aanpassingen in het Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. De meest actuele versie van dit beleid is altijd beschikbaar op onze website. Mocht een wijziging in ons beleid invloed hebben op de verwerking van eerder verzamelde gegevens, dan informeren we u hierover per e-mail.

Contactgegevens

HES-Horren

Locatie: Grensstraat 2C – 24, Het Goor, 7041 GZ ‘s- Hollanda / Heerenberg

T: 026 234 04 04

E: info@hes-horren.com

0
  0
  Offerte aanvragen
  Je winkelmand is leeg
  Scroll naar boven